Regler på oratorium Quo Vadis

Det främsta målet med oratoriets aktivitet är att stödja familjer i uppfostringsprocessen för att forma barnet till en god kristen och ärlig människa. Detta görs genom att assistera barn och ungdomar under deras utveckling: gemensam lek, arbete och bön, läxhjälp och olika fritidssysselsättningar. På detta sätt blir oratoriet ett hem för de unga, ett hem som omfamnar, en församling som evangeliserar och leder till en tillväxt i tron, en skola som förbereder till livet samt en uteplats där vännerna träffas och där man lever fröjdfullt. Pedagogisk omsorg i Oratoriet sköts av Salesianer och kyrkoinspiratörer: lärare, föräldrar och ungdomar.