Aktuell information

På denna sida hittar Du alltid senast info som gäller i år. Fotografier sammankopplade med dessa evenemang publiceras eventuellt i fotogalleri. Observera att det kan finnas länkar bredvid rubriken som länkar till dessa album.


Lov Sportlov 28.02-5.03.2011

Under sportlovet, som i Stockholm alltid infaller vecka 9, hade vi olika intressanta aktiviteter för barn och ungdomar. De som inte reste iväg på lovet kunde varje dag mellan kl 9 och 19 delta i olika aktiviteter på oratoriet. Förutom gemensam bön och Helig Mässa, blev det bordtennis och biljardtävling, biobesök, bowling, besök på Cosmonova och simhall. Varje dag var en ny möjlighet att lära känna nya kompisar, gemensam lek och tillfälle att växa i tron. I år deltog ca 50 ban och ungdomar varje dag på Quo Vadis.
Vi vill också passa på att tacka hjärtligt alla präster, volontärer, kateketer och föräldrar för deras hjälp med att organisera dessa dagar för våra barn.

SzopkiTÄVLING FÖR FINASTE BARNKRUBBAN FÖR BARN FRÅN PKM

Förra månaden som en del av katekesundervisningen hade vi en tävling för den finaste julkrubban. Tävlingen var för barn från klass 4 och 5. Karolina Majewska som är kateket och pater Zdzislaw hade stora problem att välja ut de vackraste julkrubborna. Särskild uppmärksamhet riktades mot barnens innovation och arbetsinsats. Alla bidrag belönades förutom de bästa som belönades på ett särskilt sätt. Vi vill understryka att barnens engagemang var stort och deras uppfinningsrikedom oändlig för vilken vi vill gratulera de unga artisterna.