Ursprung

Salesianska Sällskapet (SDB) är en internationell katolsk gemenskap, som grundades i Italien 1859 av Giovanni Don Bosco.
Sällskapets målsättning är att stödja och hjälpa ungdomar genom att ge dem meningsfull och positiv sysselsättning. Tyngdpunkten ligger på de ungdomar, som kommer från problemfamiljer, och som är mindre ekonomiskt starka.
Arbetet bedrives preventivt, d.v.s. det gäller att försöka åtgärda problemen, innan de har uppstått. Detta göres enligt grundprinciperna: förnuft, religion, kärlek.
Sällskapet har, sedan det startades, varit öppet för alla ungdomar oavsett religion, ras och kön. Framgångarna förklarar dess existens i över 100 länder - senast i Irak och Mongoliet.
Salesianerna arbetar i s k oratorier (fritidsgårdar) där de som vänner lever bland ungdomarna och försöker inspirera och engagera dem. De stödjer ungdomarnas initiativ och uppmuntrar dem i kampen för det goda och hjälper dem som misslyckas. Oratorierna är platser där ungdomarna alltid kan känna sig välkomna och där det praktiskt taget inte finns några bestämda öppettider.
samt andra utrymmen anpassade efter ungdomarnas intressen och behov.

I undermenyn på höger sida presenteras brevet från vår biskop Anders Arborelius OCD, Katolska Kyrkans huvud i Sverige, där han vänder sig till alla som bryr sig om Ungdomshuset „Quo Vadis” i Stokholm.

Undomshuset „Quo Vadis” som ett uppfostrande centrum har satt upp flera mål för verksamheten: