Katekes i PKM

Katekesundervisning drivs av polska missionen sedan många årtionden och hör till den antalsmässigt största verksamhet av denna typ i hela Skandinavien. Organisatorisk information om detta (undervisningsplan, kateketer och dyl.) finns dock placerade på PMK's hemsida bl.a. under följande länkar (på polska):
Barnundervisning - http://www.pmk-stockholm.com/sample-page/
Ungdomsundervisning - http://www.pmk-stockholm.com/katecheza-dla-mlodziezy/
Kateketer - http://www.pmk-stockholm.com/katecheci/
Den här sidan försöker inte vara en huvudkälla för information gällande religionsundervisning, är blott en komplettering pewien suplement angående musik.
Varje år i maj månad kommer till Den Första Heliga Kommunionen barn från årskurs tre. I år dvs. 2012 kommer detta förande att ske den 20 maj. Enligt det som skrevs av Sankte Augustinus (Bis orat, qui cantat - Den som sjunger, ber dubbelt) är det viktigt att barnen som deltar i detta firande engagerar sig genom gemensam sång. Ordenssystrarna har förberett nedan upplistade sånger för inlärning:

En vecka tidigare dvs. den 13 maj 2012, har Konfirmationssakramentets liturgi inplanerats. Ungdomarna som deltar i detta Bekräftelsens Sakrament brukar sjunga Hymnen "Veni Creator Spiritus" (Kom, Skaparande) varje år - ett bön för att Han skall fylla deras själar med Sin Styrka och ge dem Sina Sjufaldiga Gåvor. För att ytterligare berika liturgin har p. Paweł Drążyk valt sångerna som också kommer att sjungas måste läras in: Den huvudsakliga bördan av att lära dessa sånger ligger på föräldrarna och andra familjemedlemmar, ty antalet av de lokala katekesaktiviteter är mycket lägre än de motsvarande ledda i Polen. Det råder alltså ont om tid för att hinna med allt. Därför har vi placerad texterna av dessa sånger tillsammans med melodin på separata sidor tillgängliga via undermenyn på höger sida.