Om oratorium Quo Vadis

Vårt projekt startade i oktober år 2002 på initiativ från lekmän och präster tillhörande Salesianer Don Bosco i Stockholm.
Ungdomshuset "Quo Vadis" öppnades av Salesianerna som verkar vid Polska Katolska Missionen i Stockholm med hjälp av föräldrar och ungdomsledare.
Husets mål är att ge familjestöd åt alla som strävar att uppfostra barn till goda kristna och ärliga människor. Detta ska ske genom att göra barnen och ungdomarna sällskap i deras utveckling: i gemensam lek, arbete och bön, läx- och studiehjälp samt fritidssysselsättning. På så sätt förblir oratoriet för de unga:

Den fostrande omsorgen hålls i oratoriet av salesiansällskapet och ledare: lärare, föräldrar och äldre ungdomar.

All penningsstöd och andra hjärtegåvor ber vi skicka till PostGiro kontonr

22 80 45-1

SWIFT kod vi utländska inbetalningar:

PGSISESS